ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียน
"ครูประจักษ์"

    "ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์"  

   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาเรียน สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดรับกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นนวัตกรรมในการจัดการศึกษา "ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์" ยังสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีความขยันและตั้งใจ

ประจักษ์ น้อยเหนื่อย

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

คุณครูแจ้งข่าว
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดทำแผน DLTV
ชนะเลิศสุนทรพจน์
เสนา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ธัญบุรี ม
โพธิสัมพันธ์ ม
เกาะโพธิ์
19 ธันวาคม กิจกรรมการสอน Walk rall
9 มกราคม สูทกรรม
3 มกราคม วันปีใหม่
27 ธันวาคม ประเมินชิ้นงาน นร.
29 ธันวาตม กีฬาสี
ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  

​Tel: 02-4153291 ต่อ 121

​Fax: 02-4153291 ต่อ 200

FB : Prajak Noinuay

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon