ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย

ที่อยู่ : 35 ก. หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4153291 ต่อ 106

e-mail : prajak.buu@gmail.com

อาชีพ รับราชการ (ครู)

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประวัติการศึกษา

   ๐ ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กทม.

    ๐ ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กทม.

    ๐ ระดับปริญญาตรี : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

    ๐ ระดับปริญญาโท : สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                (ภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.

    ๐ ระดับปริญญาเอก : กำลังศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

                      มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

    เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ
 รางวัล Obec Awards ประจำปี ๒๕๖๑
   ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูภาษาไทย

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now